Image Alt

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM POLİTİKASI

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM POLİTİKASI

GLEAM OTEL mükemmel hizmet kalitesi ile itibarını korumak isteyen, müşterilerimizin ihtiyaçlarını en verimli bir şekilde karşılamayı amaçlamaktadır. Tüm bu yıllar boyunca yaptığımız çalışmalar, bugün bizi geliştirmeye yönlendiren deneyimi edinmemize yardımcı oldu. Daha yüksek verimli bir operasyon amaçladık, bu nedenle yasal mevzuatlar doğrultusunda sürdürülebilirlik çabalarına da katıldık ve hizmetlerimiz sırasında oluşturabilecek olumsuz etkileri azaltmaya çalışıyoruz. Bu nedenle, sorumlu bir şirket olarak taahhüdümüzü sağlamak için, Sürdürülebilir Turizm Sertifikası’nı alarak, doğal kaynaklarımızı, mirasımızı (karakterimizi, geleneklerimizi, kültürümüzü) korumak, bu doğrultuda çalışmanın önemini misafirlerimize aktarmak ve çalışanlarımızın görevlerini yerine getirebilmeleri için eğitilmelerini önemsiyoruz. Misyonumuz İstanbul’da müşterilerimizin ihtiyaçlarını tam olarakkarşılayan ve sürdürülebilir bir hizmet sağlayıcı olarak çevreyi , kaynaklarımızı ve kültürümüzü koruma taahhüdümüzü yerine getiren Çevresel,sosyal , kültürel, ekonomik , kalite , insan hakları , sağlık , güvenlik , risk ve kriz konularını ön planda tutan bir turizm operasyonu sağlamak. Vizyonumuz Kaliteli hizmete uygunluk ve çevreye saygı konusundaki itibarımızı ve mirasımızı korumak.

KAYNAKLARI KORUNMA VE KİRLİLİĞİN AZALTILMASI
POLİTİKASI

Çevre düzenlemeleri Faaliyetlerimize dört temel üzerinde başladık: enerji tasarrufu, su tasarrufu, katı maddenin doğru yönetimi atık ve tedarikçiler.

1 – Enerji: Enerji tasarrufu için çalışanlar arasında bilgilendirme kampanyaları ve eğitimler düzenledik. Donanımları düşük güç modunda kullanmak. Enerjiyi verimli kullanan ekipmanlarla değiştirmek. Tasarruf ampulleri takmak. Kullanılmayan elektrik sistemlerinin fişini çekmek. Doğal ışıktan en iyi şekilde yararlanıyoruz. Aydınlatma sistemlerinde iyi bir aydınlatma standardı sağlıyoruz. Enerji tasarrufu için önlemler içeren bir iç politikamız var.

2 – Su: Su tasarrufu için çalışanlar arasında bilgilendirme kampanyaları ve eğitimler düzenledik. Damlamaları önlemek için kullanıcılara bilgi sağlıyoruz. Aylık su tüketimini izliyoruz. Su tasarrufu için önlemler içeren bir iç politikamız var.

3 – Katı atıkların uygun şekilde işlenmesi Malzemelerin ayrılmasını sağlayan resmi bir atık yönetimi programımız var ve geri dönüşüme resmi olarak devam etmek için bir tesise teslim ediyoruz. Çalışanlarımızı kavramlar, uygulamalar ve politikalar ortaya koyarak eğitiyoruz.

4 – Ürünlerin tüketimi Çevre dostu ürünlere öncelik vererek belirlediğimiz bir satın alma politikamız var (biyolojik olarak parçalanabilir, yeniden kullanılabilir, geri dönüştürülebilir). Geri dönüştürülmüş kağıt veya sertifika kullanıyoruz. Çevre dostu, yerel ve adil ticaret yapan şirketler de dahil olmak üzere güncellenen bir tedarikçi listesi oluşturduk.

SATIN ALMA POLİTİKASI

Sürdürülebilir tedarik gerekliliklerine bağlı olarak  aşağıdaki kriterleri değerlendiriyoruz.;

 • Bu kiriterlere sahip olması koşulunda yerel tedarikçiyi destekliyor ve alımlarımızı yerel tedarikçiden gerçekleştiriyoruz.
 • Tüm tedarikçilerimizin yasal ve adil rekabet koşullarını sağladığını doğruluyoruz.
 • Yönetim Sistemleri konularında, uluslararası düzeyde kabul görmüş standartlara /sertifikalara sahip olmasına,
 • Çevreye zararlı etkilerinin olmamasına, çevre mevzuatlarına uyuyor olmasına,
 • Ekosisteme ve canlılara zarar vermemesine, avlanma yasaklarına uyuyor olmasına,
 • Ürün ambalajlarında daha az ambalajlamaya veya dökme ambalajlama alternatifleri sunuyor olmasına,
 • Çevre dostu, organik, bio, vegan, alternatifleri sunmalarına,
 • Yerli ve yerel üretim/hizmet sağlayıcısı olmasına,
 • Tedarikçilerimiz ile birlikte verimli satın alma fırsatları yaratmayı çevre etkilerini azaltmayı hedefleriz.

EŞİTLİK VE İSTİSMAR / TACİZ POLİTİKASI

İşletmemizde eşitliğe önem veririz;

 • Dil Din, Irk, Mezhep, Cinsiyet farkı gözetmeksizin tüm çalışanlarımızın sağlık, güvenlik ve refahlarını sağlarız.
 • Kadınların iş gücüne katılımını tüm departmanlarımızda destekleriz.
 • Ayrım yapmadan «eşit işe eşit ücret» politikası ile hareket ederiz.
 • Kariyer fırsatlarından eşit düzeyde faydalanılması için gerekli ortamı sağlarız. Kadınların şirket yönetiminde olmaları için destek verir, eşit fırsatlar sunarız.
 • Eğitim uygulamaları ile tüm çalışanlarımızın farkındalığın artmasına destek oluruz.
 • İş-aile yaşam dengesini koruyan çalışma koşulları  ve uygulamalarını oluştururuz.
 • Kadınların hiçbir şekilde istismar, taciz, ayrımcılık, bastırılma, zorlama, iftira vb. durumlara maruz kalmasına müsaade etmeyiz.
 • Çocuk işçi çalıştırmaz çocukların korunmasına destek veririz.
 • İşletmemizde ve çevremizde her türlü oluşacak kadın- çocuk ve hayvan istismarına karşı olduğumuzu beyan ederiz.

You don't have permission to register